Regionale Geschillencommissie

Wanneer u een klacht heeft over het woonruimteverdeelsysteem, de dienstverlening van de corporatie of over een corporatiemedewerker, willen we dat graag met u bespreken. 

Woonservice Meander probeert er alles aan te doen om te voorkomen dat onenigheden tussen de huurder en verhuurder worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Liever proberen we in goed overleg tot een oplossing te komen. Komen we er toch niet uit dan kan het, voor zowel voor de huurder als de verhuurder, waardevol zijn om het geschil voor te leggen bij de Regionale Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die gemelde geschillen onderzoekt en de verhuurder adviseert over de afhandeling van de klacht.

Woonservice Meander is aangesloten bij De Regionale Geschillen Commissie Land van Heusden en Altena

Voor meer informatie en voor het formulier om een klacht in te dienen, kunt u de documenten downloaden.

Informatie RGC

Formulier RGC

Reglement RGC