Huurverhoging 2020 en de mogelijkheden van huurtoeslag, huurbevriezing en huurverlaging

Komt u in de problemen? Bel ons!

Ieder jaar past Woonservice Meander de huurprijzen aan. Ook dit jaar per 1 juli 2020. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in onze woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Ook tijdens de coronacrisis. Om u als huurder de zekerheid te geven over de betaalbaarheid van uw woning volgen we het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden.

We hebben het voorstel voor huurverhoging met de huurdersbelangenvereniging besproken. We volgen daarbij het advies van de Woonbond. 

We vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven. We kiezen daarom voor een inflatievolgende huurverhoging van 2,6% voor alle woningen. Woningen die door de huurverhoging van 2,6% boven de betaalbaarheidsgrens komen, krijgen minder huurverhoging. De gemiddelde huursom (het totaalbedrag van alle huurinkomsten) stijgt per 1 juli 2020 daardoor niet met 2,6% maar met 2,4%.

Lees meer over de huurverhoging, mogelijkheden van huurtoeslag, huurverlaging of huurbevriezing bij de meest gestelde vragen.

We begrijpen heel goed dat een huurverhoging vervelend kan zijn in tijden van crisis. Treft de coronacrisis u financieel? Bijvoorbeeld omdat u zzp’er bent of een nulurencontract heeft? Neem dan contact met ons op om te overleggen over een oplossing: 0183 - 508788.

Wij helpen u graag!