Huurders Belangen Vereniging

Wat doet de Huurders Belangen Vereniging?
De Huurders Belangen Vereniging Land van Heusden en Altena (HBV) is een groep actieve huurders die zich inzet namens alle huurders van Woonservice Meander met als doel om de belangen en de rechtspositie van de huurders te waarborgen en leefbaarheid en welzijn in de directe woonomgeving te bevorderen. Dit doen ze door direct betrokken te zijn bij Woonservice Meander. Daarom is er meerdere keren per jaar overleg met elkaar. Tijdens deze overleggen worden strategische en operationele beleidsuitgangspunten besproken. De stem van de HBV is hierin van groot belang. De HBV heeft op verschillende onderdelen informatierecht, adviesrecht, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht.

Tevens is de Huurders Belangen vereniging betrokken bij het vaststellen van de prestatieafspraken in samenspraak met de gemeente en de woningcorporaties in het Land van Heusden en Altena. Conform de uitgangspunten van de Woningwet is de Huurders Belangen Vereniging daarin een volwaardige gesprekspartner. Ze werkt hierin samen met de huurdersverenigingen van de andere twee woningcorporaties in het werkgebied van Woonservice Meander.

Daarnaast kunt u de Huurders Belangen Vereniging ook inzetten voor advies of bemiddeling. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een beslissing over onderhoud of de afrekening van stookkosten. Kijk hier voor meer informatie over de klachtenprocedure bij de Huurders Belangen Vereniging. Elk jaar organiseert de Huurders Belangen Vereniging een algemene leden vergadering. Tijdens deze avond worden verschillende actuele onderwerpen besproken. Daarnaast verstuurt de Huurders Belangen Vereniging minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief rond.

Wie zijn we?

  • Voorzitter: mevrouw H. Visser-Kieboom
  • Secretaris en penningmeester: De heer C. Swart
  • Bestuursleden: mevrouw H. Swart- Bras Mevrouw Nieuwkoop–Evertse en de heer M. van de Mooren

HBV zoekt nieuwe bestuursleden
Kunnen bij Woonservice Meander zaken volgens u beter geregeld worden? Vindt u het leuk om in een ontspannen sfeer met medehuurders daarover te praten? Ziet u het als een uitdaging om met de bestuurder van Meander en met de gemeente in gesprek te gaan? Wij zoeken mensen die mee willen praten en invloed willen hebben. Denk aan onderwerpen zoals de jaarlijkse huurverhoging, de woningen die worden gebouwd, energiebesparing en leefbaarheid in de dorpen.

De nieuwe bestuurders kunnen rekenen op prettige en boeiende bijeenkomsten. Vergaderen met de HBV is niet alleen serieus, maar vooral ook leuk. Ons bestuur bestaat op dit moment uit vijf mensen. We missen vooral een penningmeester. Indien u interesse heeft, kunt u altijd een keer een vergadering bijwonen om zo kennis te maken met ons werk.

Lid worden?
Door uw lidmaatschap steunt u het werk van de HBV en kunt u een beroep doen op advies en bemiddeling. Het lidmaatschap kost 5 euro per jaar. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar bestuursleden. Lid worden kan via het formulier op deze pagina.

Contactgegevens
Heeft u een vraag? Vul dan gerust het contactformulier op deze pagina in. De secretaris neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

E: hbvswart@gmail.com
T
:  (0183) 30 14 30
P:  Secretariaat HBV - Berkenlaan 14, 4254 AM Sleeuwijk

Publicaties

Actueel nieuws

Contactformulier HBV