Over Meander

Woonservice Meander is één van de woningcorporaties in het Land van Heusden en Altena met sociale huurwoningen, woningen en woonlocaties voor zorg, dienstencentra, brede scholen, accommodaties voor kinderopvang, garages en parkeerplekken in twaalf dorpskernen. We zien onszelf als een maatschappelijke onderneming die dagelijks bezig is met sociale huisvesting en de woonomgeving in het Land van Heusden en Altena. Circa 20 mensen werken met betrokkenheid in de professionele organisatie. Een kleine organisatie met korte lijnen en daardoor flexibel.

Bekijk hier ons organigram

Missie en visie
Woonservice Meander is een maatschappelijke onderneming die waarde wil creëren voor wonend Altena. We willen graag tevreden klanten in betaalbare en kwalitatieve huisvesting in een sociale omgeving met positief financieel en maatschappelijk rendement.

Dit doen we door een gestructureerde organisatie en door de verbinding te zoeken met andere maatschappelijke organisaties in de regio waar we samen werken aan wonen, zorg en welzijn in het Land van Heusden en Altena.

Onze kernwaarden

  • Inlevingsvermogen in de klant
  • Maatschappelijk betrokken / lokale verbindende factor
  • Flexibel en wendbaar
  • Resultaat gestuurd
  • Doen wat je zegt en zeggen wat je doet