Urgentie

Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u door brand dakloos bent geworden, gedwongen uw huis moet verkopen of bij ernstige bedreiging van uw lichamelijke of psychosociale gezondheid. Als u om die reden snel een woning nodig heeft kunt u urgentie aanvragen. Met een urgentie krijgt u voorrang op andere woningzoekenden bij het vinden van een woning. Dit betekent dat andere woningzoekenden langer moeten wachten.

Hoe vraagt u urgentie aan?
U vult samen met een medewerker van Woonservice Meander het aanvraagformulier in. Hierin staan een aantal basisvoorwaarden waaraan u moet voldoen om urgentie te kunnen aanvragen. De kosten voor een urgentieaanvraag zijn 120 euro en komen voor uw eigen rekening. Nadat wij hebben vastgesteld dat u aan de basisvoorwaarden voldoet en uw betaling hebben ontvangen, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar een externe deskundige, die uw aanvraag zal beoordelen.

Afhankelijk van uw situatie dient u bepaalde documenten te overleggen, die uw situatie verduidelijken. Zo kunt u de gevraagde documenten al meebrengen en bespreken tijdens uw bezoek aan de woningcorporatie. Hoe vollediger het dossier is, des te sneller kan de urgentiecommissie de aanvraag afhandelen.

En dan?
De externe deskundige, een medewerker van Trema Welzijn BV in Nieuwendijk, nodigt u uit voor een gesprek. Van dit gesprek wordt een rapport opgemaakt. Dit wordt besproken in de urgentiecommissie. De commissie brengt een advies aan de corporatie uit. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitslag van uw urgentieaanvraag. Het besluit van de urgentiecommissie over de urgentie is bindend.

Meer informatie over urgentie leest u in de brochure. Bij de brochure is het aanvraagformulier voor urgentie toegevoegd.