Zelf klussen (zav)

U mag zelf klussen in uw woning. Dit noemen we een zelf aangebrachte voorziening (ZAV). We vinden het wel belangrijk om te weten wat u gaat doen aan de woning. Daarom zijn een aantal voorwaarden opgesteld.

De speerpunten waaraan een ZAV moet voldoen zijn:
- de woning moet verhuurbaar blijven
- de wijziging mag geen overlast geven
- het moet veilig zijn

Voorwaarden
In onze folder 'klussen in de woning' leest u welke klussen u mag uitvoeren en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Aanvragen
In de folder 'klussen in de woning' vindt u een kruisjeslijst waarin staat aangegeven of u voor uw aanpassing toestemming moet vragen en welke aanpassing u zonder toestemming kan (laten) uitvoeren.

Toestemming vragen kan via het invullen van het aanvraagformulier via Mijn Meander.