Huurverhoging 2019

U heeft een brief ontvangen over de huurverhoging 2019. Wellicht heeft u vragen over de huurverhoging, daarom geven wij u hier uitleg en antwoord op een aantal vragen. 

Ieder jaar stelt de overheid richtlijnen op voor de huurverhoging van alle sociale en commerciële huurwoningen. Voor 2019 is bepaald dat de huur van een individuele woning maximaal 4,1% tot 5,6% verhoogd mag worden. Het gemiddelde aan huurstijgingen in 2019 mag niet hoger zijn dan 2,6%.

Huurverhoging per 1 juli

Woonservice Meander zal per 1 juli 2019 de huren verhogen. Dit hebben we met de huurdersbelangenvereniging besproken. We volgen de inflatievolgende richtlijn van de Woonbond. Woonservice Meander vindt het belangrijk om vastgoedsturing verder uit te werken (beleid over het vastgoed op strategisch en tactisch niveau) en de betaalbaarheid van ons bezit te waarborgen.

We kiezen daarom voor een inflatievolgende huurverhoging en gaan uit van een reguliere huurstijging van 1,8% voor alle woningen. Sommige woningen zouden dan boven de betaalbaarheidsgrenzen komen. Om dat te voorkomen krijgen die woningen minder huurverhoging. We komen daarmee op een gemiddelde reguliere huurverhoging per 1 juli 2019 van 1,6%.

Ik heb 0% huurverhoging gekregen, hoe zit dat?
Dat kan kloppen. Voor ons huurbeleid gaan we uit van vastgoedsturing. Wanneer u nu geen huurverhoging krijgt, woont u in een woning waarvan de huur past bij de huidige kenmerken van de woning.

Hanteert Woonservice Meander inkomensafhankelijke huurverhoging?
Nee, zoals hiervoor aangegeven gaan we voor ons huurbeleid uit van vastgoedsturing. De huurprijs baseren we op de huidige kenmerken en de staat van de woning.

Mijn woningwaarderingspunten (WWS) punten veranderen elk jaar, hoe kan dat?
Dat de punten wijzigen kan twee oorzaken hebben:
1. Aanpassen punten: Wij hebben vorig jaar alle punten nagelopen voor iedere woning. Bij afwijkingen t.o.v. de buren of als punten ontbraken, dan is dat aangepast. Vaak gaat dit om enkele punten, maximaal 6.
2. De WOZ waarde: In de WWS zitten WOZ punten. Deze punten worden berekend op basis  van de WOZ waarde die wij jaarlijks ontvangen van de gemeente (en wordt dus jaarlijks bijgesteld).

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging, wat moet ik doen?
U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Informatie over bezwaar maken vindt u op www.huurcommissie.nl. Algemene informatie over de huurverhoging kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl