Disclaimer

De informatie die getoond wordt op de website is door Woonservice Meander met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen we niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. Woonservice Meander verstrekt door middel van de website alleen informatie over producten en diensten die door Woonservice Meander worden aangeboden. Wijziging kunnen zonder voorafgaande mededeling worden doorgevoerd. Woonservice Meander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen
Verwijzingen naar sites die niet door Woonservice Meander worden onderhouden zijn  alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Woonservice Meander selectief is ten aanzien van de website naar waar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch van de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Woonservice Meander worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy statement
Woonservice Meander  gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers en bezoekers van haar website. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Woonservice Meander houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier ons privacy beleid.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met Woonservice Meander heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Woonservice Meander
Lijnbaan 1
4251 CS Werkendam

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. 

Cookiegebruik door Woonservice Meander
We vinden het belangrijk dat u privacy als gebruiker van onze website gewaarborgd is. Daarom informeren wij u over het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Welke cookies gebruikt Woonservice Meander?

  • Functionele cookies
    Woonservice Meander maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de woningen waarop u reageert en de op de website ingevulde formulieren. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd als u niet ingeschreven of ingelogd bent als woningzoekende.
  • Google Analytics 
    Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Dit gebeurt geheel anoniem. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google  diensten.

Inzage gegevens en Cookies uitzet of verwijderen
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

E-mailcorrespondentie
Aan de inhoud van een e-mailbericht, verzonden door Woonservice Meander kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u onbedoeld een e-mail van Woonservice Meander heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden.  Woonservice Meander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Misbruik
Woonservice Meander doet er alles aan om misbruik te voorkomen, toch  is Woonservice Meander niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

© 2018 Woonservice Meander

Alle teksten en afbeeldingen van deze website mogen alleen na schriftelijke toestemming van Woonservice Meander worden overgenomen.