Disclaimer

De informatie die getoond wordt op de website is door Woonservice Meander met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen we niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. Woonservice Meander verstrekt door middel van de website alleen informatie over producten en diensten die door Woonservice Meander worden aangeboden. Wijziging kunnen zonder voorafgaande mededeling worden doorgevoerd. Woonservice Meander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen
Verwijzingen naar sites die niet door Woonservice Meander worden onderhouden zijn  alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Woonservice Meander selectief is ten aanzien van de website naar waar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch van de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Woonservice Meander worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy statement
Woonservice Meander  gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers en bezoekers van haar website. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Woonservice Meander houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hier ons privacy beleid.

E-mailcorrespondentie
Aan de inhoud van een e-mailbericht, verzonden door Woonservice Meander kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u onbedoeld een e-mail van Woonservice Meander heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden.  Woonservice Meander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Misbruik
Woonservice Meander doet er alles aan om misbruik te voorkomen, toch  is Woonservice Meander niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

 © 2018 Woonservice Meander

Alle teksten en afbeeldingen van deze website mogen alleen na schriftelijke toestemming van Woonservice Meander worden overgenomen.