Disclaimer

De informatie die getoond wordt op de website is door Woonservice Meander met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen we niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. Woonservice Meander verstrekt door middel van de website alleen informatie over producten en diensten die door Woonservice Meander worden aangeboden. Wijziging kunnen zonder voorafgaande mededeling worden doorgevoerd. Woonservice Meander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen
Verwijzingen naar sites die niet door Woonservice Meander worden onderhouden zijn  alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Woonservice Meander selectief is ten aanzien van de website naar waar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch van de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Woonservice Meander worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy statement
Woonservice Meander  gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers en bezoekers van haar website. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Woonservice Meander houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hier ons privacy beleid.

Misbruik
Woonservice Meander doet er alles aan om misbruik te voorkomen, toch  is Woonservice Meander niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

 © 2014 Woonservice Meander

Alle teksten en afbeeldingen van deze website mogen alleen na schriftelijke toestemming van Woonservice Meander worden overgenomen.